do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Informacje o Katedrze Analizy Ekonomicznej
aktualności
obszar zainteresowań
władze Katedry
dane kontaktowe
informacje o Katedrze

Struktura organizacyjna
jednostki organizacyjne
pracownicy
współpracownicy

Studenci i Rekrutacja
egzaminy i zaliczenia
wyniki egzaminów
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
inne wydziały

Dzialalnosc naukowa
konferencje
seminaria
wyklady

Studia podyplomowe
prowadzone studia
kwestionariusz osobowy
podanie

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Inne
koło naukowe
linki

Pracownicy naukowi


dr Dariusz Trojanowski

Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Zakład Nieruchomości
Stanowisko: adiunkt
Telefon: 058 523-14-46
Pokój207
e-mail: dariusz.trojanowski@ug.edu.pl
WWW: http://wzr.pl/~dtrojanowski
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Ruchome terminy na www.Egzaminy i zaliczenia: studia stacjonarne   |   studia niestacjonarne

Studia doktoranckie:
 ZARZĄDZANIE INWESTECJAMI (WYKŁAD)

Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM LICENCJACKIE
Specjalność: Inwestycje i Nieruchomości

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Specjalność: Inwestycje i Nieruchomości


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

Tytuł doktora nauk ekonomicznych - od 2003 roku, tytuł magistra ekonomii - od 1995 roku, uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości - od 1995 roku. Szkolenia: "VAT i inne podatki w obrocie nieruchomościami" organizator: Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, Gdańsk 2006r.
Seminarium: "Wycena nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego" organizator: PTRM, Sopot 2006r.
Szkolenia: "Poprawność operatów szacunkowych " PTRM, Gdańsk 2004r., "Czynności rzeczoznawców majątkowwych na tle ustawy o gospodarce nieruchomościami" PTRM Gdańsk 2004r.
Seminarium:"Prognozy skutków finansowych planu miejscowego oraz wyceny dla potrzeb realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego" PTRM Warszawa 2004r.
Szkolenia: Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod urządzenia infrastruktury technicznej i pod drogi publiczne" PTRM Gdańsk 2004, "Kredyty konsorcjalne" Gdańska Akademia Bankowa 1996.
Kurs: "Wycena nieruchomości" WACETOB Gdańsk 1995

Projekty i prace wdrożeniowe

Wycena przedsiębiorstw zagranicznych z siedzibą w Kopenhadze, luty 2007,
Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem zabytkowym (Zbrojownia Wielka i baszta) w Gdańsku, luty 2007,
Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gdańsku Piecki Migowo przeznaczonej na aport do spółki kapitałowej, listopad 2006.
Wycena terenu położonego w Warszawie, przeznaczonego pod budowę stacji benzynowej przy ul. Lotniczej, grudzień 2006.
Analiza warunków dzierżawy obiektu przeznaczonego pod hotel. Analiza miała na celu określenie rzeczywistego czynszu płaconego przez dzirżawcę w fromie gotowizny oraz śwaidczeń za obiekt zlokalizowany w Gdańsku, sierpień 2006.
Wycena nieruchomości gruntowej stacji paliw w Gdyni przy ul. Hutniczej dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży, lipec 2006.
Wycena gruntu zabudowanego kinem wielosalowym w Gdańsku dla potrzeb sprzedaży, marzec 2006.
Wycena 5 stacji paliw zlokalizowanych w woj. mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim dla potrzeb stacji paliw, wrzesień 2006.
Ocena lokalizacji pod Inkubator przedsiębiorczości dla Miasta Gdańska.
Koncepcja realizacji projektu budowy mieszkań komunalnych w Gdańsku.
Koncepcja zarządzania nieruchomościami komunalnymi w Gliwicach.
Wycena 21 stacji paliw w aglomeracjach miejskich oraz przy drogach krajowych w Polsce, 2005, 2006 (wspólautor).
Opinia dotycząca wyceny utraconych korzyści dla nieruchomości położonej w Gdyni Pustki Cisowskie, 2004.
Wycena wartości rynkowej kina wg cen i stanu z 1950 roku dla potrzeb ustalenia odszkodowania, 2004 (wspólautor).
Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla miejscowości Dębki, 2004.
Koncepcja powołania Spółki Specjalnego przeznaczenia dla celów budowy hali widowiskowo - sportowej w Sopocie, 2004 (współautor).
Ocena opłacalności rewitalizacji kamienic na starówce lubelskiej, 2004 (wspólautor).
Studium wykonalności dla Projektu Centrum Sopotu - centrum handlowe, hotel, obiekt biurowo-parkingowy, centrum kongresowe (budżet 70 mln USD).
Wariantowa analiza opłacalności projektu "Centrum Banku Śląskiego" w Katowicach.

Pełnione funkcje

Kierownik Podyplomowych Studiów Goapodarowania Nieruchomościami, kierownik Podyplomowych Studiów nt. Projekty Deweloperskie, członek Komisji ds. szkoleń przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców majątkowych, do roku 2006.

Zainteresowania naukowe

Wycena i analiza nieruchomości, w szczególności komercyjnych, zastosowanie metod wyceny nieruchomości do wyceny stacji paliw i urządzeń rafinerii, integralny system zarządzania nieruchomościami komunalnymi, analiza trendów na rynku nieruchomości, finansowanie inwestycji (project finance, corporate finance), inwestowanie w nieruchomości (projekty deweloperskie), analiza finansowa i ekonomiczna inwestycji.

Wybrane publikacje

1. D. Trojanowski, K. Dziworska; "Struktura procesu inwestycyjnego projektów deweloperskich" pod red. A. Nalepki: "Inwestycje i nieruchomości" Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Kraków 2006.
2. D. Trojanowski; "Miejsce dewelopera na rynku nieruchomości" pod red. K. Dziworskiej: "Inwestycje i nieruchomości. Teoria i praktyka" Wyd. Uniwersytet Gdański FRUG, Sopot 2004.
3. D. Trojanowski; "Przydatność metod wyceny nieruchomości w procesie deweloperskim" rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Sopot 2003.
4. D. Trojanowski, G. Mikołajczyk; "Finansowanie projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych na podstawie Project Finance (doświadczenia firmy developerskiej)pod red. K. Dziworskiej, E. Ostrowskiej: "Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, Finansowanie, Ryzyko" wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
5. D. Trojanowski; "Nieruchomość komercyjna i jej miejsce" miesięcznik "Nieruchomości C.H. Beck" nr 4 wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
6. D. Trojanowski; "Jedna klasa dwie oceny - klasyfiakcja biurowców na rynku polskim" miesięcznik "Nieruchomości C.H. Beck" wyd. C. H. Beck, Warszawa 2001.wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem

Dzisiaj jest : 28-09-2016
do strony głównej UG do strony głównej katedry do strony głównej katedry